ประกาศ !!.... ผู้ที่เข้าเยี่มมชมท่านสามารถดาวโหลดข้อมูลในหน้าเว็บนี้ได้เฉพาะที่เราได้ทำเอกสารไว้ให้ เพื่อข้อมูลบางอย่าง ท่านไม่สามารถคลิกขวา หรือ คลากคุลมในหน้าเว็บของเราได้ ขออภัย!ในความไม่สะดวก

ข่าวสาร และ ใบสมัคร

 แจ้งครับใบสมัครของเรามีการเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบเก่า ซึ่งข้อมุลบางข้อมันผิดพลาดตอนนี้เราได้แก้ไขข้อมูลและมีใบสมัครชุดใหม่มาให้โหลดแล้วครับ 
ใบสมัครชมรมอาสาเมตตาจิต เฉพาะคนในชุมชนตำบลบ้านเคียน คลิกที่นี่ครับ  
ใบสมัครชมรมอาสาเมตตาจิต สำหรับบุคคลทั่วไป คลิกที่นี่ครับ   


ประกาศ

ชมรมอาสาเมตตาจิตชุมชนนาเคียน เปิดรับสมัครสมาชิกเพื่อรับอาสาช่วยเหลือ คนในชุมชนของ
เรา เป้าหมายในการส่งเสริมกิจกรรมที่มีประโยชน์ให้แก่เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการ ทำกิจกรรมดีๆ เพื่อสร้างแนวทางและอนาคตที่ดีแก่เยาวชน และช่วยเหลือคนในหมู่บ้านในเรื่องความเดือดร้องต่างๆ เท่าที่สมาชิกภายในกลุ่มสามารถที่จะให้การช่วยเหลือได้ ตัวอย่างเช่นผู้ด้อยโอกาส พิการ อยากจน ทุนการศึกษา และการประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน รวมถึง การส่งเสริมประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของชุมชนทางออนไลน์เว็บไซต์ และการเล่าเรื่องราวความทุกสุขต่างของเพื่อนๆในชุมชนและทั่วประเทศผ่านทาง facebook.com (เฟสบุ๊ค)
ชื่อกลุ่ม อาสาเมตตาจิต และ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารออนไลน์ทาง www.911metta.blogspot.com
 
รับสมัครสมาชิก ชมรมอาสาเมตตาจิต ออนไลน์ข่าวสารความทุกข์สุขของคนที่ท่านสนใจ และเมตตาเขาได้ที่ facebook ชื่อกลุ่ม (อาสาเมตาจิต)
สิทธิ การเป็นสมาชิกท่านสามารถดาวโหลดเอกสารซึ่ง มีกฎ การเป็นสมาชิก กิจกรรมตั้งตัวได้ของกลุ่ม อานาคตของกลุ่ม การต่อยอดกลุ่ม ท่านสามารถตั้งทีมงานเป็นทีมงานของท่านได้ภายใต้ชื่อกลุ่มอาสาเมตตาจิต โดยเข้าร่วมนำเสนอข่าวสารเรื่องราวต่างๆ เฉพาะในหน้า facebook ของกลุ่ม เท่านั้น

ใน การสำรวจดูแลให้การช่วยเหลือ สมาชิกในพื้นที่ของท่านท่านสามารถทำได้โดยท่าน กำหนดการวางแผนได้โดยตัวของท่านเอง หรือท่านต้องการจะนำแผนการพัฒนากลุ่มของเราไปพัฒนาต่อ ออกแบบต่อไปก็ได้ และเพื่อกลุ่มสามารถเดินต่อไปได้โดยพร้อมกัน เราขอเสนอให้ท่านชี้แจงการวางแผนที่ได้รับการปรับปรุงมาให้เป็นแนวทางแก่ สมาชิกและการตั้งกลุ่ม ของทีมอื่นๆ ต่อไป
จุดประสงค์ของกลุ่ม
1 ส่งเสริมกิจกรรมของชุมชน
2 สนับสนุนเด็กเก่ง เด็กเรียนดี เล่นกีฬาเด่น เชิดชูเกียรติคุณของบุคคล (ให้การสนับสนุนทุนแก่บุคคล)
3 ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ คนชรา อยากจนอนาถา
4 ส่งเสริมกิจกรรมของชุมชน ผลักดันผลิตภัณฑ์สินค้าของชุมชนออกสู่ผู้คน
5 สร้างงานสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่ม
6 สร้างกลุ่มเยาวชนที่ดีของชุมชน สร้างเวลาโอกาสดีๆในกลุ่มเยาวชนเพื่อการใช้เวลาในสิ่งที่มีประโยชน์มากที่สุด
7 สร้างความสัมพันธ์จากพี่ถึงน้องภายในกลุ่ม (ในโครงการองค์ความรู้สู่การแบ่งปัน)
8 รับบริการอาสาช่วยเหลือกลุ่ม

ผู้ใดสนใจที่จะร่วมอาสาไปกับเรา และรักที่จะทำงานอาสา สามารถติดต่อขอรับไปสมัครได้ที่
 ร้าน จิโมบายโฟนตลาดนัดนาเคียน ร้านบังซีดบาเบอร์ โคกมุด ร้านน้ำชาบังสอรี้ทางไปสี่แยกอ้วน
เราขอความร่วมมือจากทุกท่าน ส่งเสริมลูกหลานของท่านลูกหลานของท่านทำกิจกรรมที่ดีๆ เพื่อสังคมที่น่าอยู่ ชุมชนมีความสุข

หมายเหตุ : กลุ่ม ของเราไม่มีการบังคับเรื่องเวลาในการทำงานเพื่อการอาสา แต่ผู้ที่จะเข้าร่วมต้องเข้าใจในการอาสาและเต็มใจเข้ามาจริงเฉพาะผู้ที่อาสา ส่วนเยาวชนที่มาทำกิจกรรมก็จะได้รับผลประโยชน์จากการช่วยเหลือของทีมงานภาย ในกลุ่ม กลุ่มของเราไม่มีผลประโยชน์ใดๆจากการอาสา ดังนั้นจึงไม่มีค่าตอบแทนด้วยคำว่า (อาสา) แต่กิจกรรมในกลุ่มของเราสามารถต่อยอดและสร้างรายได้ให้แก่เพื่อนสมาชิกใน กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเยาวชนและบุคคลภายในชุมชน

         ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นเป็นจุดประสงค์และ เป้าหมายของกลุ่มที่เราคิดว่าจะให้ มันเกิดขึ้น และคิดว่าถ้าได้รับความร่วมมือจากสมาชิกในหลายท่านกิจกรรมที่เราตั้งไว้ก็จะ ดำเนินการเดินต่อไปได้
จุดประสงค์ และ กิจกรรมต่อยอดของกลุ่ม เพื่อนสมาชิกสามารถ เสนอมาได้ครับว่าน่าจะมีตรงนั้นเพิ่มน่าจะปรับเปลี่ยนตรงนั้นเพิ่มครับ เราจะนำมารับพิจารณาครับ เรายินดีรับข้อเสนอจากสมาชิกทุกท่านครับ เพื่อท่จะให้กลุ่มของเราคงอยู่และเดินต่อไปได้จากจุดเริ่มต้น ณ.ตอนนี้

ส่ง ข้อมูลมาได้ที่ Email : so.saichool@hotmail.com            สมัครสมาชิกตอนนี้ฟรี
จึงแจ้งมาให้เพื่อนสมาชิกทราบโดยทั่วกันครับ
ด้วยความเคารพอย่างสูง

นาย อนุสรณ์ ชลเกษม
กรรมการผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม ( อาสาเมตตาจิต )
วันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554 เวลา 08:05 น.น.

ฝากเป็นข้อคิด


แบบนี้หรือสมควรสำหรับเราที่เราต้องเอาอย่าง อนาคตของเด็กไทยจะเอาไปฝากไว้กับใคร เคยคิดกันบ้างไหมว่าวันหนึ่งวันใดที่ประเทศนี้สิ้นผู้ใหญ่คนดีๆไป แล้วใครเล่าใครจะมาคอยเติมเต็มความสุขให้ลูกๆหลานๆ และ พวกเรา

โปรแกรมสร้างแบรนเนอร์