ประกาศ !!.... ผู้ที่เข้าเยี่มมชมท่านสามารถดาวโหลดข้อมูลในหน้าเว็บนี้ได้เฉพาะที่เราได้ทำเอกสารไว้ให้ เพื่อข้อมูลบางอย่าง ท่านไม่สามารถคลิกขวา หรือ คลากคุลมในหน้าเว็บของเราได้ ขออภัย!ในความไม่สะดวก

ข่าวประชาสัมพันธุ์ชุมชน ตำบลนาเคียน

การจัดงานมัสยิดนูรุลอิสลามบ้านนาเคียนเหนือ ใน วันที่ 7 - 8 เมษยน 2555

กิจกรรม ค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน วันที่ 6 - 15 เมษายน 2555 ณ.โรงเรียนอัลมูวาห์ฮิดีน ตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

การจัดงานประจำปี มัสยิดนูรุลญันนะห์ บ้านโคกมุด หมู่ที่ 8 ตำบลนาเคียน วันที่ 4,5,6 เดือน กุมภาพันธุ์ ดูรายละเอียด คลิก

การจัดกิจกรรมงานวันเด็กประจำปี ในคืนวันที่ 20 เดือนมกราคม 2555 กลางคืน เวลา 17:00 นน. 

โครงการมอบบ้าน ถวายในหลวง แก่นางสะย้อ ศรีละล่อง

กิจกรรมการช่วยเหลือ(เลี้ยงอาหารผู้ประสบอุทกภัย)พี่น้องต่างชุมชน ต่างหมู่บ้าน(บ้านแสงวิมาน,ปากพญา,คันธง,ท่าซัก)
โดยกลุ่มเฟสบุ๊คคนบ้านเดียวกันตำบลนาเคียน0 ความคิดเห็น: