ประกาศ !!.... ผู้ที่เข้าเยี่มมชมท่านสามารถดาวโหลดข้อมูลในหน้าเว็บนี้ได้เฉพาะที่เราได้ทำเอกสารไว้ให้ เพื่อข้อมูลบางอย่าง ท่านไม่สามารถคลิกขวา หรือ คลากคุลมในหน้าเว็บของเราได้ ขออภัย!ในความไม่สะดวก

กิจกรรมเปิดร้านงานการกุศลจัดหาเงินสมทบสร้างสาธารณะประโยชน์ มัสยิดนูรุลญันนะห์

วันงานมาถึงแล้วคืนแรก วัน ศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธุ์ 2555

รายชื่อผู้ร่วมสมทบทุนการจัดซื้อสินค้ารายการในร้านเยาวชน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
สิ่งของบริจาก
จำนวนเงิน
1
นางสาว ดรุณี เพริดพร้อม
น้ำตาล 5 กิโล
125
2
นางสาว วรรณา เพริดพร้อม
เงินสด
70
3
นาง นิติยา คุณขยัน
เงินสด
100
4
ยูนัยด๊ะมามะ
เงิน
20
5
โซเฟีย ดอเลาะ
เงิน
20
6
สถิต พิศไลงาม   ร้านไก่ย่าง 5 ดาว ราชภัฎนครศณีธรรมราช
น้ำตาล 4 กิโล
100
7
ดร. อารี สาร์ปา
เงิน
100
8
เกศกนก บัวเพชร
เงิน
42
9
นาย นครินทธ์ ชูรัตน์
เงิน
148
10
นางสาว ศุภลักษณ์ หนูเกื้อ    และเพื่อนๆ
เงิน
135
11
ร้านกาแฟสดไร่คุณย่า
เงิน
50
12
ร้าน A minii Shop
เงิน
50
13
นางชนนี มาเล็ก
เงิน
100
14
รอดีหรีน มุติกาญจน์
เงิน
50
15
นาง มาธิหล๊ะ จันทรมณ์ (ร้านข้าวกะอ้วน หน้าราชภัฏนครศรี)
เงินสด
100
16
นางรอห๊ะ กายแก้ว
เงิน
20
17
วรรณา ตินิธิน
เงิน
46
18
นาริด เลิศวงทัด
เงิน
20
19
ก๊ะน๊ะ ปะรือชัน
เงินสด
100
20
นางสาว รานี อังครา
เงินสด
50
21
นาง เฮดลีบ
เงิน
20
22
กะยะ
เงิน
10
23
นาง เรววดี สามะ
เงิน
40
24
นาง รัตติยา มัสลาม
เงินสด
50
25
นาง เสาวลักษ์
เงิน
20
26
ลีเหมาะ
เงิน
20
27
นีส๊ะ
เงิน
20
28
สะริย๊ะ
เงิน
40
29
สุชาติ
เงิน
20
30
เมธนีย์
เงิน
20
31
ยีม
เงิน
20
32
สามีนา
เงิน
20
33
อนุกร
เงิน
20
34
อิบรอเหม
เงิน
40
35
มะโดม
เงิน
20
36
อาอีฉ๊ะ
เงินสด
50
37
หดรี
เงิน
10
38
ร่มหล๊ะ
เงินสด
100
39
เอียด รอดยอด
เงิน
20
40
โสวภา
เงิน
21
41
นิตยา
เงิน
10
42
สัน
เงิน
10
43
หมัดด้าหวา
เงิน
10
44
โสวภา สุรษา
เงิน
20
45
สุภาวดี สุรษา
เงิน
20
46
เน๊าะ แสนเสนาะ
เงิน
20
47
บาคารภบ
เงิน
20
48
ประสาน แสนเสนาะ
เงิน
20
49
อรวรรณ ไกรทอง
เงิน
15
50
อารยา
เงิน
10
51
ไหว สวนประพัฒน์
เงิน
10
52
ปิยะ วันกาลา
เงิน
10
53
ศิรินยา นาควานิช
เงิน
20
54
หรัยหนาบ วรรณกาลา
เงิน
20
55
หร้อห๊ะ บูมาลายู
เงิน
20
56
ฮาษ์ เอลการ
เงิน
20
57
เสรีฮ สุมการ
เงิน
40
58
ซอและ รสทิทษ์
เงิน
20
59
คอลีด บูมาลายู
เงิน
20
60
มารีย๊ะ สมบูรณ์
เงิน
20
61
ฐิติมา จงไกรจักร
เงิน
20
62
หยาง จักขุภาค
เงิน
20
63
ฮารอฟะ จตุการ
เงิน
20
64
กะดี๊
เงิน
30
65
เยาะ ไกรทอง
เงิน
20
66
เราะ บูมาลายู
เงิน
20
67
ประสิทธิ์ พันธอโฮ๊ะ
เงิน
20
68
พิริยา บูมลายู
เงิน
20
69
สุเหรน รัตนนุกูล
เงินสด
58
70
นาง หมอ
เงิน
20
71
กรรณิการ์ ดาราแสง
เงิน
20
72
ผศ.ดร.รงค์ บนสวยขวัญ
เงินสด
200
73
นาย ทวัช พงษ์ยุโสะ
เงินสด
100
7475767778
79808182838485868788890 ความคิดเห็น: