ประกาศ !!.... ผู้ที่เข้าเยี่มมชมท่านสามารถดาวโหลดข้อมูลในหน้าเว็บนี้ได้เฉพาะที่เราได้ทำเอกสารไว้ให้ เพื่อข้อมูลบางอย่าง ท่านไม่สามารถคลิกขวา หรือ คลากคุลมในหน้าเว็บของเราได้ ขออภัย!ในความไม่สะดวก

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเยาวชน(หมู่ที่8ตำบลนาเคียน)

สร้างกิจกรรมกระตุ้นเยาวชน ให้มีการพัฒนาตนเองให้รู้ค่าของเวลายามเช้าและรู้จักการตื่นเช้า
0 ความคิดเห็น: